avize detail

Licitaţie „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate

Publicat: 06.02.2023
or. Chişinău, str. Mălina Mică, 68/3

 

Prin prezenta, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă organizarea licitaţiei „cu strigare” privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 319,1 (trei sute nouăsprezece și unu) m.p.,  pe o perioadă de un an. Licitația va avea loc în data de 12 ianuarie 2021, ora 15:00, în or. Chişinău, str. Mălina Mică, 68/3, demisol. 

Suprafața este dotată cu apeduct, canalizare, încălzire centrală. Destinaţia: unitate de alimentație publică cu prepararea şi comercializarea bucatelor cu specific indian fără servirea băuturilor alcoolice. 

Regimul de lucru: 10:00-22:00

Prețul inițial - 249 875,83 lei, suma acontului - 24 987,58 lei.

Cererile de participare se depun până la data de 12 ianuarie, ora 15:00.

Acte obligatorii:

Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice;

Autorizare de prestare a serviciilor de alimentație publică;

Situațiile financiare pentru ultimul an de activitate, însoțite de recipisa eliberată de Direcția Generală pentru Statistică.

Cerințe: experiența obligatorie (minimum 2 ani) în prepararea hranei, confirmat prin acte juridice de referință. Avantaj pentru participanți ar fi experiența în prepararea bucatelor cu specific indian.

Suma acontului şi taxei de participare - 200 de lei ce urmează a fi transferată conform următoarelor rechizite bancare:

IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

BC Moldova-Agroindbank SA fil. Chişinău, Centru

Cod fiscal: 1007600000794

IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinaţia plăţii: Acont în mărime de 10% pentru licitaţia cu strigare din 12.01.2021.

Familiarizarea potenţialilor locatari cu bunurile ce se propun în locaţiune se poate efectua în perioada 28.12.2020-11.01.2021, între orele 15:00-17:00.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 205 344. 

URMĂRIȚI-NE

Comentarii